Shifu Zhai Hua

Tai Chi Zhai Hua V roce 1996 přišla mistryně (Shifu) Zhai Hua do Čech a od té doby se věnuje šíření Tai Ji i jiných forem Wushu formou kurzů pro veřejnost. Zhai Hua ovládá řadu bojových umění, včetně starých stylů, které už i v Číně upadají do zapomnění. Svůj život věnovala zdokonalování a předávání technik druhým lidem. Díky šťastné okolnosti, že se Zhai Hua rozhodla přijet právě do Čech, si mohlo mnoho jejích žáků v posledních letech založit vlastní školy a dál šířit Tai Ji.

Shifu Zhai Hua je šiřitelkou Tai Ji v České republice, na Slovensku a v Německu. Navazuje na tradici Tai Ji Quan rodiny Čchen. Její učitel Zhu Tiancai je jeden ze čtyř Buddhových bojovníků z Chenjiagou, kolébky cvičení Tai Ji. Zhai Hua se od útlého věku věnovala různým stylům čínských bojových umění (neboli Wushu), což z ní dělá všestranného učitele. Ve svých kurzech umí být náročná a zároveň respektovat individuální kondici svých žáků. Díky svému bohatému zázemí v různých vnějších i vnitřních stylech dokáže také odhadnout, jakým směrem jejich dovednosti zlepšovat.

Zhai Hua se narodila roku 1963 ve městě Hu Lu Dao, ležícím v provincii Liao Ning, jako nejstarší ze tří dětí. Už ve čtyřech letech zahájila svou přípravu na dráhu bojovníka. Díky náročnému tréninku dokázala časem zvládnout řadu starých stylů a technik, které se i v Číně dnes příliš neučí. Z pěstních stylů se naučila zejména Kai s men, Fan zi quan, Mi lin san shou, Wu Tang Chu tung, Pa kua Pa ti, Chang quan a mnoho dalších, a to jak formy boje holýma rukama, tak se zbraněmi, například holí, kopím, šavlí, přímým mečem, čínským bičem a háky.

Tai Chi Zhai Hua Tai Chi Zhai Hua

V devíti letech byla přihlášena na svoji první soutěž a obsadila druhé místo. Ale hned další soutěží odstartovala sérii vítězství, která trvala od roku 1972 až do roku 1981. První místa brzy přestala počítat… Tyto úspěchy byly výsledkem mimořádné pozornosti, kterou výcviku své dcery věnoval její otec mistr Zhai Hong Yin. Na soutěžích se často stávalo, že precizností svých pohybů strhla diváky k potlesku od začátku do konce sestavy.

Během svého života však nepotkala pouze vítězství. Reformní pokusy komunistického vládce Mao Ce-tunga se citelně dotkly také vyučování tradičních čínských bojových umění. Učitelé Wushu bývali perzekuováni. Počínaje Kulturní revolucí byla v Číně oficiálně zakázána řada starých stylů, se kterými Zhai Hua soutěžila.

Tai Chi Zhai Hua Tai Chi Zhai Hua Tai Chi Zhai Hua

Po absolvování vysoké školy se zaměřením na bojová umění přesídlila Zhai Hua do Singapuru, kde se ujala funkce hlavního trenéra Singapurské asociace Chin Woo. Zde se též seznámila s mistrem Zhu Tiancai, pod jehož vedením začala studovat Chen Tai Ji. Díky schopnostem a vrozenému nadání ji mistr přijal za svého osobního žáka a zároveň určil šiřitelkou Tai Ji.

V roce 1996 se Zhai Hua rozhodla rozšířit Tai Ji i za hranice Číny a její kroky vedly do Čech. Po překonání jazykových a sociálních problémů zde založila Českou atletickou asociaci Chin Woo, která se z Prahy rozšířila i do Brna, Pelhřimova a také na Slovensko. Díky její trpělivosti, obětavosti a především kvalitní výuce dokázali její žáci obsadit přední místa na místních i mezinárodních soutěžích.

Tai Chi Zhai Hua Tai Chi Zhai Hua

Vedle stylu Shao-lin u nás začala vyučovat, jako první, také Chen Tai Ji. Toto cvičení si pro své jemné a plynulé pohyby a blahodárné zdravotní účinky mezi lidmi získalo velkou oblibu. Nemalou měrou k tomu přispěla Shifu Zhai Hua.

V roce 1999 založila Zhai Hua Českou společnost Tai Ji Quan. O dva roky později byla Ministerstvem školství a tělesné výchovy ČR zmocněna udělovat osvědčení o provedeném rekvalifikačním kurzu "Cvičitel Tai Ji Quan" a "Cvičitel Wu-Shu" . V současné době řídí Českou Asociaci Wu-Shu a je ředitelkou Zhai Hua Wushu Institute.