Kurzy Tai Ji Quan, Shaolin Kung Fu a Čchi Kung v Praze

Struktura kurzů

Taijiquan
Hlavní osou výuky Taiji je učení se sestav, které jsou pojmenovány podle počtu forem – 13 forem a 74 forem. Cvičení sestav ovšem předchází série změkčujících pohybů a dechových cviků – Umění sloupu a Navíjení hedvábí, které připravují začátečníky na správné provádění forem. Kurzy na sebe navazují v tomto pořadí:

  1. Umění sloupu a navíjení hedvábí
  2. 13 forem
  3. 74 forem
  4. 83 forem

Mimo tuto hlavní osu nabízíme několik kurzů, které cvičení sestav doplňují z různých stran a které velmi doporučujeme zájemcům o hlubší studium Taiji. Tyto „kurzy pro náročné“ nelze navštěvovat samostatně, tedy aniž byste přitom nechodili na některý z kurzů základních forem Taiji. Jedná se o tyto kurzy:
  1. Tui Shou
  2. Základy Kung Fu
  3. Bojové aplikace

Shaolin Kung Fu (Wushu)
Kurzy Kung Fu jsou děleny pouze podle věku na hodiny pro mládež a děti, které probíhají odpoledne, a hodiny pro dospělé večer. Pokročilí a začátečníci cvičí dohromady. Pro zájemce o hlubší proniknutí do Kung Fu nabízíme pak zvláštní hodiny o víkendech a příp. v týdnu, když je volná tělocvična.
  1. Základy Kung Fu (společný kurz pro dospělé)
  2. Kung Fu pro mládež a děti (6 až 14 let)


Sestavy Taiji nejsou náročné na zapamatování, ale jsou velmi náročné na provedení. V Taiji platí, že není třeba umět mnoho cviků, ale je důležité znát jejich „vnitřek“, tj. správné vedení dechu, správné střídání hlubokého uvolnění a napětí, správnou koncentraci mysli a z toho vyplývající správné vedení vitální energie čchi (qi). Proto cvičení sestav předchází tzv. „základní dovednosti“ (Ji Ben Gong), které zahrnují sérii čchi kungových cviků („Umění sloupu“) pro uvolnění a rozproudění energie a nácvik kruhových pohybů vedených z centra těla („Navíjení hedvábí“). Tyto cviky tvoří hlavní část kurzu pro začátečníky.

Zhuang Gong
- Umění sloupu je soubor jednoduchých pohybových a dechových cviků. Jeho cílem je naučit se vnímat lépe vlastní tělo, jeho rovnováhu, provázanost dechu a pohybu a v neposlední řadě naučit se koncentraci. Důraz je kladen na pevné, vzpřímené, a přesto uvolněné držení těla, kterým může dech volně procházet.

Chan Si Gong
- Navíjení hedvábného vlákna je cvičení základních pohybů Chen Taiji. Cvičí se v širším a hlubším postoji a slouží k osvojení správného přenášení váhy, přesného vedení rukou a celkové koorginace pohybů. Ovládnutí kruhového pohybu Chan Si Gong je pro Chen Taiji klíčové. Usilí a pečlivost věnovaná těmto základům se pak odráží v provedení sestav.

česky Umění sloupu - čínsky Zhuang Gong - výslovnost [Čuang Kung]
česky Navíjení hedvábného vlákna - čínsky Chan Si Gong - výslovnost [Čchan S' Kung]
česky Základní dovednosti - čínsky Ji Ben Gong - výslovnost [T'i Pen Kung]

Ukázka základních pohybů Tai Ji


Kurz slouží jako úvod do vnějších shaolinských stylů čínských bojových umění. Doporučujeme ho všem studentům Taiji, kteří si chtějí doplnit trénink o protahování a zasadit Taiji do pohybového kontextu čínských bojových umění. Kurz je vhodný i pro lidi bez dřívějších zkušeností s bojovými uměními. Budeme se věnovat převážně shaolinským základním technikám (Ji Ben Gong), přes které lze snáze pochopit i principy Taiji (cvičení Taiji ma v shaolinských stylech své kořeny). Kurzy budou doplněny také o cvičení pro spravné držení těla a koordinaci.
Náročnost kurzu bude přizpůsobena účastníkům, proto se nebojte přijít nezávazně na první hodinu!

Sestava 13 forem představuje první ucelený systém pohybů Chen Taijiquan, který vyučujeme. Tuto sestavu "pro Evropany" vytvořil mistr Zhu Tiancai a jedná se o zkrácenou verzi Laojia Yi Lu - 74 forem. Při cvičení sestavy se dále rozvíjí dovednosti načerpané v kurzu začátečníků: správné dýchání, uvolněný pevný postoj a plynulé přenášení váhy. Mimoto jsou u každé formy vysvětlovány její možné aplikace.
Po osvojení Umění sloupu, Navíjení hedvábí a 13 forem již mají studenti v ruce sérii cviků pro domácí praxi na 30 - 40 minut, ze kterých lze těžit pozitivní účinky Taiji – zdravotní, meditační i sebeobranné.

Tui Shou - oslova „tlačící ruce“, někdy též „lepivé ruce“ – je párové cvičení typické pro vnitřní bojová umění, které slouží k porozumění bojovým aspektům Taiji sledováním pohybů protivníka. Párové cvičení je zaměřeno na ting jing – „naslouchání síle“ – umění rozeznat vlastním tělem partnerův úmysl a vedení útoku. Praxe Tui Shou otupuje přirozený lidský reflex odporovat síle silou a naopak učí, jak sílu „změkčit“ a přesměrovat. Tui Shou tak představuje důležité doplnění praxe procvičování forem a rozvijí pochopení skrytých pákových technik, zlepšuje reflexy, citlivost, cit pro načasování a celkovou koordinaci tělesných pohybů.
Kurz lze navštěvovat po základním zvládnutí Navíjení hedvábí.

Ukázka Tui Shou

Laojia Yi Lu, doslova První sestava staré školy, je základní sestavou Chen Taiji Quan a nejstarší historicky doloženou a dochovanou sestavou vůbec, z níž se postupně vyvinuly ostatní sestavy rodinného stylu Chen i sestavy ostatních rodinných stylů. Z větší části je zaměřena na měkké uvolněné pohyby, které rozvádí energii ze středu těla do končetin a z nichž má každý svůj bojový význam a původ. Na kurzu klademe důraz na výklad tohoto bojového aspektu, protože to pomáhá účastníkům pochopit správné držení těla, správný pohyb rukou a nohou a cvičit Taiji v jeho jednoduchosti bez potřeby pohyby deformovat.

Ukázka sestavy Laojia Yi Lu - mistryně Zhai Hua


Xinjia Yi Lu, neboli nová škola, je sestavou Chen Taiji Quan. Říká se, že Xinjia zdůrazňuje pohyby navíjení hedvábného vlákna a tak pomáhá začátečníkům jednodušeji se naučit vnitřním principům. Také aplikace jednotlivých forem jsou více zřejmé, než tomu bylo ve staré škole Laojia Yi Lu.

Tradiční sestava Tai Ji s přímým mečem (Jian) je první sestavou se zbraní vyučovanou v naší škole. Sestava s mečem zvýrazňuje uvolněnost a plynulost forem Taiji a zviditelňuje stupeň osvojení principů tohoto bojového umění. Oboustranný přímý meč Jian byl původně zbraň čínské elity. Na rozdíl od šavle bylo jeho používání vyhrazeno vysokým důstojníkům a boháčům, kteří jej používali při rituálech, sebeobraně i jako vzácnou dekoraci. Meč na taiji je dnes v Číně běžně dostupný a na požádání vám jej rádi seženeme.

Ukázka sestavy s mečem


Za jemnými a uvolněnými pohyby taiji se skrývají účinné pákové techniky a vzpřímené držení těla a stabilní postoj je předpokladem volného průchodu energie ze středu těla do úderové plochy rukou či nohou. Na tréninku se zaměříme nejprve na strečink, posilování a techniku úderů a kopů. Dále na Tui Shou a praktické aplikace technik se základem především v Taiji.
Obsah kurzu se přizpůsobuje potřebám studentů. Pokud si nejste jistí, zda je kurz pro Vás vhodný, přijďte si vyzkoušet jednu hodinu nezávazně!