Často kladené dotazy (FAQ) - Tai Ji Quan

Co si mám přinést na první hodinu?

Na kurzy si vezměte pohodlné sportovní oblečení a sálovou obuv pokud možno s nízkou měkkou podrážkou kvůli dobrému kontaktu se zemí. Taiji ani Wushu se necvičí naboso.

Co dělat, když nemůžu přijít na první hodinu?

Na začátku kurzu věnujeme několik hodin úplným základům a hodně opakujeme. Do kurzu je proto možné se přidat během prvních 14 dnů, aniž by člověk měl pocit, že "ničemu nerozumí". Na kurzech, které probíhají dvakrát týdně, je jedna hodina opakovací. Pokud jste chyběli delší dobu, požádejte shifu nebo asistenta, aby Vám nové pohyby a techniky individuálně vysvětlili, nebo si můžete absenci nahradit v kurzu stejné úrovně v jiný čas.

Je Tai Ji fyzicky náročné?

Tai Ji je opravdu všestranné a lze ho cvičit jak v nižších pozicích, tehdy je náročnější na kondici, tak ve vyšších. Tai Ji je možné začít cvičit v každém věku a doporučuje se i lidem, kteří jinak nesportují.

Můžu cvičit Tai Ji, pokud mám zdravotní potíže?

Pravidelné cvičení Tai Ji představuje účinné zdravotní a relaxační cvičení, které podle tradičních čínských názorů pomáhá proti řadě nemocí a přináší dlouhověkost. Rychle zmírňuje bolesti zad (především v oblasti bederní páteře) a zlepšuje termoregulaci. Pokud máte vážné zdravotní potíže, určitě se poraďte s Vaším lékařem. Možná Vám Tai Ji dokonce doporučí.

Jak často je potřebné cvičit?

Ideální je začít cvičit dvakrát do týdne v kurzu a doma opakovat alespoň o víkendu. Pokud Vás Tai Ji osloví, zkuste domácí praxi zintenzívnit. Sami uvidíte, jaké změny to pro Vaše cvičení přinese.

Kolik lidí bývá v jednom kurzu?

V poslední době se v kurzech začátečníků scházelo cca 20 lidí, na kurzu pro mírně pokročilé 15 a v pokročilých kurzech kolem 10 lidí.

Kde můžu parkovat?

Institut se nachází v zóně placeného stání. Auto můžete nechat na modré čáře při zakoupení lístku v automatu před budovou (asi 10 metrů od našeho vchodu směrem na východ).
Pohodlně se k nám také dostanete pomocí MHD – tramvajová zastávka Maniny, tram. č. 1, 3, 12, 15, 25.

Můžu přijít, když cvičím jiný styl Taiji, např. Yang?

Přestože spočívají rodinné styly Yang a Chen na stejných základech, je v jejich provedení kladen důraz na různé aspekty cvičení. Tento důraz se navíc obvykle liší mistr od mistra. Předchozí zkušenost s Taiji je samozřejmě velkou výhodou, ale jelikož shifu Zhai Hua neotevírá kurz 24 forem ani jiné sestavy stylu Jang, je třeba začít od začátku.

Mám si s sebou vzít česko-čínský slovník?

Shifu Zhai Hua bydlí v ČR již řadu let a rozumí i mluví česky. Tai Ji ovšem nevysvětluje pouze mluvením, nýbrž názorně smysl jednotlivých pohybů ukazuje, což je často mnohem účinnější. Jazykové bariéry se opravdu není potřeba obávat. K dispozici je Vám také asistent, který složitější věci rád vysvětlí.
V kurzech ovšem můžete zaslechnout čínské názvy jednotlivých cvičení, totožné s těmi, které používáme na našich webových stránkách v sekci Co cvičíme. Tam se též nachází jejich stručné vysvětlení.

Jak se vlastně správně píše "taiči"?

Přepis čínských znaků není jednotný. Existují různé transkripce, které se snaží přiblížit fonetickou stránku čínštiny fonetice jazyka, do kterého je čínština překládána. Tak např. český přepis zní "Tchaj-ťi", za což se přidává "čchűan" ("pěst"), neboť Tchaj-ťi napsáno jen tak značí kosmologický princip vyjadřovaný kulatým znakem "jin-jangu". Vyslovíte-li česky [tchaj-ťi], nebudete daleko od skutečné čínské výslovnosti. Je však zřejmé, že Angličan nebo Francouz by to samé přečetl úplně jinak. Proto také existuje anglická verze - Tai chi chuan, s jejíž pomocí toho docela dost najdete na internetu.
Nejednotný přepis do latinky pociťovali jako problém samotní Číňané. Proto zavedli univerzální transkripci zvanou pinyin [pchinin]. Ta neodpovídá výslovnosti žádného skutečného jazyka. V pinyinu tedy cvičíme taijiquan, přičemž "t" se čte s přídechem jako "tch", "j" jako sykavé "ť", "q" jako "čch" a "u" jako německé "ü".
Jak tedy vlastně vznikla "česká" verze "taiči"? Je patrně výtvorem lidové tvořivosti. Taijiquan jakožto vnitřní bojové umění pracuje s vitální energií qi [čchi], a tak se lidé nejspíš domnívali, že se qi dostala i do jeho názvu. Jak je již zřejmé, v takovém případě bychom ovšem cvičili taiqi, nikoli taiji...
Na našich stránkách najdete u vybraných pojmů jak univerzální přepis v pinyinu, tak i českou transkripci, ze které si lze udělat představu o přibližné výslovnosti.


Pokud jste zde nenalezli odpověď na Vaši otázku, obraťte se prosím na náš kontaktní e-mail info@kungfucentrum.eu anebo můžete napsat Váš dotaz do diskuse v naší skupině na Facebooku.